Skontaktuj się z nami

Adres
ul. Jasna 15
00-003 Warszawa
Polska

Telefon
+48 509 488 066

NIP: 5252415134
REGON: 141206608
KRS: 0000295100

Masz pytania? Napisz do nas.
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane

OC zawodowe obowiązkowe

Telefon: +48 509 488 066

Jeżeli jesteś osobą fizyczną lub przedsiębiorcą, na którego nałożono obowiązek zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem przez Ciebie zawodu lub prowadzeniem przedsiębiorstwa – to jest to ubezpieczenie dla Ciebie.

Zawody objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC to m.in.:
 • agent ubezpieczeniowy
 • broker ubezpieczeniowy
 • adwokat
 • architekt
 • inżynier budownictwa
 • komornik sądowy
 • organizator imprez masowych
 • rzeczoznawca majątkowy
 • pośrednik nieruchomości
 • radca prawny
 • księgowy
 • notariusz
 • biuro usług płatniczych
 • lekarz
 • zakład opieki zdrowotnej
 • biegły rewident
 • rzecznik patentowy
 • detektyw
 • dysponent jednostek ratownictwa medycznego

Osoby wykonujące określone zawody zobligowane są do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC na mocy ustaw lub rozporządzeń dedykowanych dla poszczególnych rodzajów działalności, np. w przypadku agenta ubezpieczeniowego jest to  Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

Gdy w toku kontroli okaże się, że osoba fizyczna lub prawna nie ma ważnej polisy OC, będzie zmuszona ponieść karę określoną w aktach prawnych dotyczących danego zawodu, np. agent ubezpieczeniowy,  który nie dopełni obowiązku zawarcia OC, zapłaci karę w wysokości 1 000 euro na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 11 ust 4 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zapłata kary nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia.

Składka jest obliczana w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia oraz wykupionych dodatkowych umów oferowanych często przez firmy ubezpieczeniowe.

 

SPRAWDŹ TAKŻE OC ZAWODOWE DOBROWOLNE

Skontaktuj się z nami:

Email
hanza@hanzaconsulting.pl

Telefon
+48 509 488 066

Zostaw nam wiadomość. Oddzwonimy!

Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane