Skontaktuj się z nami

Adres
ul. Jasna 15
00-003 Warszawa
Polska

Telefon
+48 509 488 066

NIP: 5252415134
REGON: 141206608
KRS: 0000295100

Masz pytania? Napisz do nas.
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane

OC zawodowe dobrowolne

Telefon: +48 509 488 066

Ubezpieczenie OC dobrowolne z tytułu wykonywania zawodu przeznaczone jest dla osób fizycznych, osób prawnych bądź jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, lecz posiadającymi podmiotowość prawną a jednocześnie takich, które nie muszą mieć obowiązkowego OC (np. weterynarze, urbaniści, farmaceuci i wiele innych), ale chcą czuć się pewnie podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są:
  • roszczenia dotyczące szkód wyrządzonych przez osoby, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem że po wypłacie odszkodowania ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do podwykonawcy odpowiedzialnego za szkodę
  • szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa
  • szkody osobowe lub rzeczowe powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem przez Ubezpieczonego pomieszczeń dla potrzeb wykonywania zawodu objętego ubezpieczeniem, w tym w związku z najmem pomieszczeń od osób trzecich (OC najemcy nieruchomości)
  • szkody wynikające z utraty, zniszczenia lub zagubienia dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu w związku z wykonywaniem zawodu objętego ubezpieczeniem, przy czym ochroną są objęte wyłącznie roszczenia o odtworzenie akt
  • koszty ochrony prawnej Ubezpieczonego

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony dodatkowo poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za wypadki przy pracy.

 

SPRAWDŹ TAKŻE OC ZAWODOWE OBOWIĄZKOWE

Skontaktuj się z nami:

Email
hanza@hanzaconsulting.pl

Telefon
+48 509 488 066

Zostaw nam wiadomość. Oddzwonimy!

Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane