Skontaktuj się z nami

Adres
ul. Jasna 15
00-003 Warszawa
Polska

Telefon
+48 509 488 066

NIP: 5252415134
REGON: 141206608
KRS: 0000295100

Masz pytania? Napisz do nas.
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane

Ryzyka budowlano montażowe CAR/EAR

Telefon: +48 509 488 066

Ubezpieczenie skierowane do osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych albo jednostek nie będących osobami prawnymi, występującymi w roli: zleceniodawcy/inwestora, generalnego wykonawcy lub podwykonawcy. Oparte są o formułę wszystkich nienazwanych ryzyk „all risks”. Zawierane są na czas trwania kontraktu i zabezpieczają cały proces inwestycyjny: realizowane obiekty i montaż, zastosowany sprzęt, wyposażenie, a także zaplecze budowy. CAR/EAR obejmują wszystkie podmioty uczestniczące w inwestycji: inwestora, inwestora zastępczego, generalnego wykonawcę, podwykonawców.

Ochroną objęte są roboty budowlane/montażowe zgodnie z podpisana umową kontraktową, wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo – finansowym, maszyny budowlane, wyposażenie zaplecza budowy/montażu, urządzenia i sprzęt budowlany/montażowy wykorzystywane podczas wykonywania robót budowlanych/montażowych oraz mienie istniejące.

Dodatkowo ubezpieczenie można rozszerzyć o odpowiedzialność cywilną deliktową za szkody na osobie i w mieniu, wyrządzone osobom trzecim, niezwiązanym z procesem inwestycyjnym i nie będącym stroną umowy, o roboty budowlane/montażowe.

Suma ubezpieczenia ustalana jest na wniosek Ubezpieczającego, który proponuje ją kierując się pełną wartością robót budowlanych/montażowych (wartością wynikającą z podpisanej umowy kontraktowej) oraz wartością ubezpieczanego mienia.

 

Chcesz kupić to ubezpieczenie lub dowiedzieć się więcej?

✉ wyślij wiadomość na adres: barbara.muniak@hanzaconsulting.pl

☎ zadzwoń pod numer: +48 509 488 066

 

POZNAJ INNE UBEZPIECZENIA DLA FIRM ➡

Skontaktuj się z nami:

Email
hanza@hanzaconsulting.pl

Telefon
+48 509 488 066

Zostaw nam wiadomość. Oddzwonimy!

Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane