Skontaktuj się z nami

Adres
ul. Jasna 15
00-003 Warszawa
Polska

Telefon
+48 509 488 066

NIP: 5252415134
REGON: 141206608
KRS: 0000295100

Masz pytania? Napisz do nas.
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane

Mienie firmy

Telefon: +48 509 488 066

Zakres ubezpieczenia środków trwałych i obrotowych obejmuje szkody będące następstwem np.: pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna i innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie mienia to kompleksowa oferta zabezpieczenia majątku należącego do przedsiębiorstwa, pracowników oraz osób trzecich. Ochrona świadczona jest na zasadach ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk (all risks) lub ognia i innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczeniem mienia od wszelkich ryzyk (all risks) mogą zostać objęte:

 • budynki i budowle
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie
 • szyby i inne tłukące się przedmioty
 • środki obrotowe
 • mienie osób trzecich
 • nakłady inwestycyjne
 • wartości pieniężne
 • mienie pracownicze

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych pozwala na ubezpieczenie:

 • budynków i budowli
 • maszyn, urządzeń i wyposażenia
 • środków obrotowych
 • mienia osób trzecich
 • nakładów inwestycyjnych
 • wartości pieniężnych
 • mienia pracowniczego

Ubezpieczenie może zostać rozszerzone o ryzyka dodatkowe:

 • ubezpieczenie mienia na wypadek szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku; zakres ochrony obejmuje również koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń lokalu
 • ubezpieczenie wartości pieniężnych (w lokalu lub w transporcie)
 • ubezpieczenie mienia od wandalizmu (dewastacji) – ubezpieczenie od wandalizmu umożliwia objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód spowodowanych działaniem osób trzecich, polegających na celowym niszczeniu maszyn, urządzeń, wyposażenia bądź środków obrotowych
 • ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
 • ubezpieczenie ryzyka utraty zysku  – ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na utracie zysku brutto, powstałe wskutek zakłóceń lub przerw w prowadzonej działalności gospodarczej; w ramach ubezpieczenia utraty zysku ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe wskutek zniszczenia lub utraty mienia powstałe na skutek:
  • pożaru
  • uderzenia pioruna
  • wybuchu
  • upadku statku powietrznego
  • również szkody powstałe w czasie akcji gaśniczej lub ratowniczej bądź w trakcie wyburzenia lub odgruzowania, prowadzonych w związku z wystąpieniem powyższych zdarzeń

 

Chcesz kupić to ubezpieczenie lub dowiedzieć się więcej?

✉ wyślij wiadomość na adres: barbara.muniak@hanzaconsulting.pl

☎ zadzwoń pod numer: +48 509 488 066

 

POZNAJ INNE UBEZPIECZENIA DLA FIRM ➡

Skontaktuj się z nami:

Email
hanza@hanzaconsulting.pl

Telefon
+48 509 488 066

Zostaw nam wiadomość. Oddzwonimy!

Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane